piątek, 10 grudnia 2010

PR Dolnośląska Szkoła Wyższa

PAŃSTWOWYM MOLOCHOM MÓWIMY "NIE"

Reforma uczelni Wyższych wciąż w fazie odległych planów. Uczelnie prywatne nie śpią, oferując coraz ciekawsze i bardziej konkurencyjne kierunki.

Ostatnio głośno o problemach absolwentów na rynku pracy. Polskie uczelnie wyższe generują bezrobotnych, ponieważ ich programy są niedostososwane do zmieniających się realiów. Co roku urzędy pracy rejestrują kolejnych magistrów, którym ukończone studia nie gwarantują żadnych konkretnych umiejętności zawodowych. Pracodawcy od dawna krytykują ten stan rzeczy. Programy studiów są przeładowane ogólną wiedzą teoretyczną, brakuje natomiast specjalizacji ukierunkowanych na zdobywanie konkretnych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy.

Tak było do tej pory. Widać już bowiem pierwsze zwiastuny zmian. Szkoły Prywatne dostrzegły szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności, stawiając na rozwój kierunków, których nie oferuje żadna uczelnia państwowa.

Jednym z takich przykładów jest Dolnośląska Szkoła Wyższa, która w ramach studiów licencjackich, oraz magisterskich, uruchomiła kierunek: Media cyfrowe i Komunikacja elektroniczna. Kierunek przyciąga studentów szkół wyższych – zarówno uniwersytetu, jak i politechniki, zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji w dziedzinie nowych mediów. Program studiów zawiera tak niespotykane przedmioty, jak np.: warsztaty wizualizacji, czy podstawy grafiki 3D.

Być może problem przygotowania absolwentów do pracy zawodowej zostanie rozwiązany właśnie przez uczelnie prywatne – lepiej dofinansowane i bardziej elastyczne...

Agnieszka Karczewska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz